Casa Corpului Didactic Buzău

 

EDITURA

OBIECTIVE

•  Sprijinirea cadrelor didactice în materializarea experienţei didactice şi a preocupărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice din judeţul Buzău

•  Promovarea noutăţilor educaţionale, a realizărilor şi a imaginii instituţiei.

APARIŢII EDITORIALE 2011

 

Revista "Şcoala Buzoiană" de-a lungul timpului