Casa Corpului Didactic Buzău

 

CURSURI an școlar 2020-2021

Oferta de formare - an școlar 2020-2021

vedeți aici

cerere de înscriere

***

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PREVENIREA FACTORILOR DE RISC | DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI - trei programe de formare cu credite profesionale transferabile (atestat de formare). Se fac înscrieri cu termen 09.11.2020
"CLASA REZILIENTĂ. Modalități de a face față provocărilor în educație" - program de formare avizat
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - COMUNICARE EFICIENTĂ, GESTIONAREA EMOȚIILOR ÎN  COMUNICAREA ON-LINE - curs avizat, 30 de ore (adeverință de participare). Se fac înscrieri cu termen 09.11.2020. formular de înscriere
CONSILIERE ȘI ORIENTARE. COMUNICARE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE -  curs avizat, 28 de ore (adeverință de participare). Se fac înscrieri cu termen 09.11.2020. formular de înscriere

DOCUMENTE DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ÎN PERSPECTIVA 2030

formular de înscriere

***

CURSURI în desfășurare

Utilizarea platformei G-Suite în desfășurarea lecțiilor on-line - curs online (durata 6 ore)

Formular de înscriere (accesați aici)

Înstruirile se vor face în intervalul orar 8.00-16.00, maxim 2 ore/instruire/zi, conform calendarului afișat. CCD Buzău eliberează adeverință de participare pentru cadrele didactice, pe baza auditului platformei. Nu sunt acceptate la instruire cadrele didactice care se logheză cu alte conturi decât cele primite pentru instruire de tipul prenume.nume@ccdbuzau.ro.

Calendarul instruirilor, perioada 12-14.05.2020

 • 12.05.2020 - 11.00-13.00, învățământ preșcolar și primar S1_INSTR_OL_PP+PR_G1
 • 13.05.2020 - 11.00-13.00, învățământ preșcolar și primar S1_INSTR_OL_PP+PR_G1
 • 14.05.2020 - 11.00-13.00, învățământ preșcolar și primar S1_INSTR_OL_PP+PR_G1

Calendarul instruirilor, perioada 19-21.05.2020

 • 19.05.2020 - 11.00-13.00, învățământ preșcolar și primar S2_INSTR_OL_PP+PR_G1
 • 20.05.2020 - 11.00-13.00, învățământ preșcolar și primar S2_INSTR_OL_PP+PR_G1
 • 21.05.2020 - 11.00-13.00, învățământ preșcolar și primar S2_INSTR_OL_PP+PR_G1

Calendarul instruirilor, perioada 17-23.08.2020

 • 19.08.2020 - 11.00-13.00, învățământ gimnazial și liceal S3_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 20.08.2020 - 11.00-13.00, învățământ gimnazial și liceal S3_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 21.08.2020 - 11.00-13.00, învățământ gimnazial și liceal S3_INSTR_OL_GIM+LIC_G1

Calendarul instruirilor, perioada 24-28.08.2020

25.08.2020 - 11.00-13.00, învățământ gimnazial și liceal S4_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 26.08.2020 - 11.00-13.00, învățământ gimnazial și liceal S4_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 27.08.2020 - 11.00-13.00, învățământ gimnazial și liceal S4_INSTR_OL_GIM+LIC_G1

Calendarul instruirilor, perioada 01-04.09.2020

 • 02.09.2020 - 10.30-12.30, învățământ gimnazial și liceal S5_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 03.09.2020 - 10.30-12.30, învățământ gimnazial și liceal S5_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 04.09.2020 - 10.30-12.30, învățământ gimnazial și liceal S5_INSTR_OL_GIM+LIC_G1
 • 02.09.2020 - 13.00-15.00, învățământ gimnazial și liceal S5_INSTR_OL_GIM+LIC_G2
 • 03.09.2020 - 13.00-15.00, învățământ gimnazial și liceal S5_INSTR_OL_GIM+LIC_G2
 • 04.09.2020 - 13.00-15.00, învățământ gimnazial și liceal S5_INSTR_OL_GIM+LIC_G2

 

***

Informaţii suplimentare şi înscrieri la secretariatul Casei Corpului Didactic Buzău din str. Independenţei nr. 42 sau la tel. 0238 718504.