Casa Corpului Didactic Buzău

 

ELIBERARE ATESTATE ȘI ADEVERINȚE

  • Utilizarea platformei G-Suite în desfășurarea lecțiilor on-line - curs online (durata 6 ore) , adeverințe pentru seriile S1, S2, S3, S4, S5
  • ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 - adeverințe pentru toate seriile finalizate
  • Fenomenul violenței - de la delimitări conceptuale la prevenire și intervenții eficiente (formare continuă - furnizor Asociația Catharsis București, partener CCD Buzău) - atestate, patru grupe.
  • Formator (program de perfecționare - furnizor Infoeducația Iași, partener CCD Buzău) - certificate, o grupă.
  • Management educațional pentru instituțiile de învățământ preuniversitar - Perspective inovative (formare continuă - furnizor Infoeducația Iași, partener CCD Buzău) - atestate, două grupe.
  • Strategii didactice de predare-învățare-evaluare (formare continuă - furnizor Infoeducația Iași, partener CCD Buzău) - atestate, șase grupe.
  • Mentorat - Strategii și inovare (formare continuă - furnizor Infoeducația Iași, partener CCD Buzău) - atestate, patru grupe.
  • Comunicare instituțională (formare continuă - furnizor Infoeducația Iași, partener CCD Buzău) - atestate, două grupe.

  *Atestatele și adeverințele se ridică personal de la secretariatul unităţii pe baza cărţii de identitate