Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CCD Buzău este operator de date cu caracter personal. Prin politicile sale, instituția noastră este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale beneficiarilor, angajaților și a altor persoane fizice cu care colaborează.

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI

RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul CCD Buzău, la adresa de email: ccd@buzau.ro

Atribuțiile principale ale DPO sunt următoarele:

  • de a informa și consilia CCD Buzău, precum și angajații care se ocupă de prelucrările de date;
  • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziții referitoare la protecția datelor;
  • de a coopera cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [ANSPDCP] și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
  • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro