Casa Corpului Didactic Buzău

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CCD Buzău este operator de date cu caracter personal. Prin politicile sale, instituţia noastră este preocupată de protecţia datelor personale şi implementează permanent măsuri de protecţie şi securitate a datelor personale ale beneficiarilor, angajaţilor şi a altor persoane fizice cu care colaborează.

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI

RESPONSABILUL PENTRU PROTECŢIA DATELOR

Pentru orice informaţie privind protecţia datelor personale, ori dacă semnalaţi nereguli în ce priveşte respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR), vă rugăm trimiteţi un mesaj către responsabilul pentru protecţia datelor personale la nivelul CCD Buzău, la adresa de email: ccd@buzau.ro

Atribuţiile principale ale DPO sunt următoarele:

  • de a informa şi consilia CCD Buzău, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
  • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii referitoare la protecţia datelor;
  • de a coopera cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [ANSPDCP] şi de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
  • de a ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Informatii avizate şi detaliate privind noul Regulament General de Protecţia Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro