Casa Corpului Didactic Buzău

 

Buzău, str. Independenţei, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter şiinţific, metodic şi cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162)OFERTA DE PROGRAME an școlar 2019-2020

Oferta Casei Corpului Didactic Buzău pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde: 
1. Programe de formare continuă avizate care se desfășoară în cursul săptămânii și se finalizează cu adeverințe CCD, în care sunt precizate modulele tematice și nr de ore/program; 
2. Programe de formare continuă acreditate care se desfășoară la sfârșit de săptămână și se finalizează cu atestate însoțite de suplimente de competențe, cu credite profesionale transferabile;
3. Activități metodice, științifice și culturale.

Vă invităm să vă înscrieți, în funcție de opțiuni și nevoi de formare personale, începând cu data de 23 septembrie 2019. 
Cererile de înscriere se completează pentru fiecare curs solicitat, se vizează la nivelul conducerii unității de învățământ și se depun, într-un singur dosar, la CCD, de către profesorul responsabil cu perfecționarea din unitate. Termen 25 oct. 2019

Vă așteptăm! Echipa Casei Corpului Didactic Buzău

consultați oferta aici

cerere de înscriere

************************************************************************************

Data publicării: 26.11.2019, ora 15.00

Casa Corpului Didactic Buzău eliberează adeverințe pentru cursul "Tehnici informaţionale computerizate", seria 12 și seria 13 (grupa 1 + grupa 2)

*************************************************************************************

Data publicării: 26.11.2019, ora 15.00

În atenția unităților de învățământ din județul Buzău
Casa Corpului Didactic Buzău în parteneriat cu Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează programul de perfecționare  MANAGER RESURSE UMANE, începând cu luna decembrie 2019. Cursul dezvoltă o serie de competențe specifice activității în departamentele de resurse umane și se adresează secretarelor/secretarilor de unități de învățământ, cu studii superioare. Oferta se află pe SEAP. Detalii în Formularul de înscriere online. Termen de înscriere 6 decembrie 2019. Cursul se va desfășura în luna ianuarie 2020.

*************************************************************************************

Casa Corpului Didactic Buzău face înscrieri pentru cursul "Tehnici informaţionale computerizate" - acreditat cu OMEN nr. 3136/25.01.2017, 100 ore / 25 credite (locurile sunt limitate).

formular de înscriere OL TIC

************************************************************************************

PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

Data publicării: 18.11.2019, ora 15.30

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori
pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei,
în cadrul proiectului POCU
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

detalii aici

corrigendum nr.1 (09.12.2019)

************************************************************************************

Data publicării: 07.11.2019, ora 15.30

Grupele de formare pentru învățământ primar seria 2

Formarea începe pe data de 16.11.2019, ora 9.00, la Colegiul National Pedagogic "Spiru C. Haret" (toate grupele)

************************************************************************************

Data publicării: 04.11.2019, ora 16.30

Ministerul Educatiei Nationale supune consultarii publice documentele Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national si Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, centrat pe dezvoltarea competentelor

Ministerul Educatiei Nationale supune consultarii publice documentele Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national si  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, centrat pe dezvoltarea competentelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivitatilor A1.1(documentul Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national) si A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, centrat pe dezvoltarea competentelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED” de grupuri de lucru compuse din experti în curriculum din cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei (ISE) si din cadrul Ministerului Educatiei Nationale (MEN).

Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national promoveaza o conceptie curriculara unitara si coerenta, având ca referinta competentele-cheie, definite la nivel european si indicate explicit în Legea educatiei nationale nr. 1/2011 ca finalitati ale sistemului educational preuniversitar.

Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, centrat pe dezvoltarea competentelor reprezinta unul dintre obiectivele proiectului CRED.

Participarea dumneavoastra la procesul de consultare este foarte importanta pentru a colecta propuneri concrete de îmbunatatire si completare a documentelor.

Feedback-ul poate fi transmis în doua moduri, pentru fiecare dintre cele doua documente:

Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national (A1.1) – feedback-ul poate fi trimis pâna în data de 8 noiembrie, inclusiv:

(NotaCompletarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)

***

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii, centrat pe dezvoltarea competentelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis pâna în data de 12 noiembrie, inclusiv:

(NotaCompletarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)

*****************************************************************************

Data publicării: 30.10.2019, ora 16.30

REZULTATE FINALE ALE PROBEI  DE  EVALUARE  A  DOSARELOR DE SELECȚIE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

În cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru  regiunea Sud-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului  ,,CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" cod SMIS 2014+

Anunț de selecție posturi experți în afara organigramei nr.2040/CRED/BZ/14.10.2019

detalii aici

*****************************************************************************

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI