Casa Corpului Didactic Buzău

 

Buzău, str. Independenţei, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter şiinţific, metodic şi cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162)Data publicării: 24.07.2019, ora 10.30

PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN CADRUL PROIECTULUI

“CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI – CRED”

Conform adresei nr. 1590/CRED/04.06.2019, începând cu 2 septembrie 2019 se va desfășura activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, prima serie, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect, astfel încât până la 30 octombrie 2019, pentru această serie de formare a cadrelor didactice să fie încheiat și procesul de evaluare finală.

detalii aici

********************************************************************************************

Data publicării: 02.07.2019, ora 10.00

PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

Procedură privind înscrierea cursanților din prima serie la cursurile de formare din cadrul proiectului POCU
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Cod SMIS 2014+: 118327

procedură și anexe (aici)

Notă:

* În prima serie se vor înscrie doar cadrele didactice din învățământul primar rural.

* Directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ primar vor participa obligatoriu la curs.

********************************************************************************************

Data publicării: 21.06.2019, ora 10.00

Formare continuă în vacanța de vară

detalii aici

formular de înscriereTIC

*********************************************************************************************

 

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI