Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

„Este nevoie de o schimbare fundamentală a felului în care concepem rolul educației în dezvoltarea globală, deoarece ea are un impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.… Acum, mai mult ca oricând, educația are responsabilitatea de a-și adapta viteza la provocările și aspirațiile secolului al 21-lea, și de a promova tipurile corecte de valori și aptitudini  care vor duce la o creștere sustenabilă și inclusivă și la un trai pașnic împreună .“

Irina Bokova, Director-General al UNESCO


OFERTA DE FORMARE - 2020-2021

(clic pe imagine)

cerere de înscriere

Pentru înscriere accesați secțiunea ”Cursuri”

**********************************************************************************

Data publicării: 23.07.2021, ora 10.00

Programul de excelență Piano STAR, adresat tinerilor pianiști din segmentul preuniversitar se va derula în perioada iulie-noiembrie 2021 și va include cursuri de perfecționare pianistică și de cultură muzicală sub îndrumarea directă a unor pedagogi cu reputație internațională, de management de proiecte culturale și de comunicare. Programul se va încheia cu Festivalul Piano Star, cu premii inedite, în luna noiembrie 2021.
Înscrierile se fac până pe 30 iulie 2021, pe site-ul www.dccom.ro/pianostar! Vor fi selectați (de către un juriu
internațional) 10 pianiști, pe baza unor fragmente de interpretare și a unei scrisori de recomandare din partea profesorului îndrumător. Cei 10 cursanți selecționați vor fi anunțați la începutul lunii august.
Profesorii îndrumători sunt, de asemenea, invitați să participe la sesiunile de schimb de experiență și dialog cu profesorii invitați și personalitățile culturale din program.
Mai multe detalii și condițiile de înscriere pot fi consultate online:

Data publicării: 14.07.2021, ora 18.00

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale

Data publicării: 09.07.2021, ora 9.00

Cum iau naștere disciplinele opționale studiate de elevi?
METODOLOGIE PRIVIND DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII
Un alt produs C.R.E.D!
Prezenta metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia școlii din învățământul preuniversitar. De asemenea, stabilește procedurile de constituire a ofertei și de alegere a curriculumului la decizia școlii, de elaborare și de avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare și evaluare a implementării acestuia.

https://drive.google.com/file/d/1hPBBkHipyWPR6XivFUrymcv_X7Z-_kyP/view

Data publicării: 08.07.2021, ora 9.00

Un produs CRED!
REPERE PENTRU PROIECTAREA, ACTUALIZAREA ȘI EVALUAREA CURRICULUMULUI NAȚIONAL
În spiritul transparenței și al susținerii întregului sistem educațional românesc, punem la dispoziția tuturor celor interesați un set de resurse elaborate în cadrul Proiectului CRED. Aceste resurse au fost elaborate de experți de la nivelul tuturor partenerilor din proiect: Ministerul Educației și Cercetării (beneficiarul proiectului), CNPEE – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Inspectoratele școlare județene din Bihor, Iași și București, Casele Corpului Didactic din Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș.

https://drive.google.com/file/d/1r8YZCPUG_Tipm1muMpW29XMJ0nBEefj9/view?fbclid=IwAR3W6pm9MYmWBxuGlQaHn-76csbY-C5t-IcBmvFVHdahZBoDqB4B_XyKfAs

Data publicării: 22.06.2021, ora 15.00

COMUNICAT DE PRESĂ
Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți" - CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED - Bune practici în educație"

 MANAGEMENTUL UNUI SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE CENTRAT PE NEVOILE ELEVULUI
Workshop organizat de Casa Corpului Didactic Buzău, în ziua de 25 iunie 2021

detalii aici:

Data publicării: 25.05.2021, ora 10.00

Casa Corpului Didactic Buzău, partener al Festivalului ,,CDIdei în cărți”, are plăcerea să anunțe organizarea etapei județene a acestuia. Astfel, echipe calificate din 13 unități de învățământ, vor realiza prezentări în întâlniri care se vor desfășura sincron, online pe platforma Google Meet în perioada 25 mai - 4 iunie.

Data publicării: 25.05.2021, ora 10.00

Școala de vară - detalii aici

Data publicării: 23.04.2021, ora 18.00

Selecţia naţională „Creatori de Educaţie”, ediţia 2021

detalii aici: https://www.creatorideeducatie.ro/

Data publicării: 22.04.2021, ora 11.00

ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED

Casa Corpului Didactic Buzău, partener coordonator Regiunea Sud-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”.

Înscrierea se face accesând formularul de înscriere

Documente necesare înscrierii

Data publicării: 21.04.2021, ora 11.50

În zilele de 22 si 23 aprilie 2021 la Centrul de vaccinare de la Casa Corpului Didactic Buzău se va efectua vaccinarea-rapel Astrazeneca pentru cadrele didactice din județul Buzău.

Data publicării: 08.04.2021, ora 19.15

IMPORTANȚA VACCINĂRII ANTICOVID-19

Informații utile pentru părinți și cadre didactice

Data publicării: 25.03.2021, ora 16.30

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU organizează, începând din 29 martie 2021, cursul avizat MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - COMUNICARE EFICIENTĂ, GESTIONAREA EMOȚIILOR ÎN COMUNICAREA ON-LINE.
Programul de formare face parte din OFERTA CCD BUZĂU pentru anul școlar 2020-2021, cu avizul MEC Nr. 38020/27.01.2021, are o durată de 30 de ore (din care 15 ore webinar) și se finalizează cu o adeverință în care sunt consemnate modulele tematice parcurse. Cursul este gratuit.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Data publicării: 22.03.2021, ora 14.00

Casa Corpului Didactic Buzău organizează Simpozionul național "Motivația în cariera didactică" - ediția 2021.

Detalii în documentul anexat. 

Data publicării: 18.03.2021, ora 12.40

Casa Corpului Didactic Buzău propune personalului didactic și didactic auxiliar programe de formare care se vor desfășura exclusiv online, având în vedere contextul pandemic actual.
"CLASA REZILIENTĂ. Modalități de a face față provocărilor în educație" este un program de formare continuă avizat pentru anul școlar 2020 - 2021, se va desfășura pe parcursul a 16 ore, online.
Cursul este gratuit.
Pentru inscriere, completati cererea de inscriere http://www.ccd.buzau.ro/cerere%20inscriere%20cursuri.... precum și formularul disponibil online: https://docs.google.com/.../18jI54n.../viewform...
Activitățile de formare se vor desfășura online (sincron și asincron).

***

*Important - Înscrierea online este valabilă doar pentru cadrele didactice care nu au depus anterior dosar de înscriere la secretariatul CCD Buzău.

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI

Platforma de formare online a CCD Buzău

Ghid de utilizare