Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

Buzău, str. Independenței, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităților de formare continuă și a activităților cu caracter șiințific, metodic și cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162) 

OFERTA DE PROGRAME an școlar 2016-2017 (descărcați aici)

Cerere de înscriere pentru cursuri an școlar 2016-2017 (descărcați aici)

Formular online de înscriere cursuri (completați aici)

*După completarea formularului online, aduceți cererea de înscriere semnată și ștampilată de școală la secretariatul C.C.D.

***************************************************************************

Anunțuri - Noutăți

***

Decizia nr. 221/08.08.2016 privind comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile (descărcați aici)

***

La   Universitatea Valahia din Târgoviște ,   Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor , mai sunt   locuri fară taxă   la programele de studii universitare de licență:

- Controlul și Securitatea Produselor Alimentare (domeniu de licență:   Inginerie chimică)   – 6 locuri fără taxă

- Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (domeniu de licență:   Ingineria Produselor Alimentare ) - 3 locuri fără taxă

Inscrierea se face on-line   pe adresa   https://admitere.valahia.ro , dar nu mai târziu de   22. septembrie. 2016 .

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Barascu Elena - 0723157843

(oferta educațională - aici)

***

În perioada 1 iunie 2016 – 1 octombrie 2016, la Casa Corpului Didactic Buzău vor începe lucrări de renovare și reparații.

Ca urmarea a acestui fapt, rugăm utilizatorii bibliotecii CCD Buzău să înapoieze publicațiile împrumutate până pe data de 1 iunie 2016.

În perioada menționată biblioteca CCD Buzău nu va mai funcționa, urmând să își reia activitatea de la 1 octombrie 2016.

***

***************************************************************************

Casa Corpului Didactic eliberează atestatele de formare/adeverințe pentru următoarele cursuri derulate:

(lista aici)

adeverințe - "Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar" - seria 1/grupele 1 și 2 - evaluarea finală 25.06.2016

adeverințe - "Lectura în era digitală" - seria 2/grupa 1 - evaluarea finală 19.03.2016

adeverințe - "Educație de calitate" - 27 februarie 2016 - 02 aprilie 2016

adeverințe - "Consiliere și orientare" - 20 februarie 2016 - 26 martie 2016

adeverințe - "T.I.C." - seria 4/grupele 1 și 2 - evaluarea finală 11.06.2016

adeverințe restanțieri - "Comunicare managerială" - seria 1/grupa 1 - 23.05.2015 - 06.09.2015

atestate - "Istoria recentă a României" - septembrie - octombrie 2015

*****************************************************************************************

Legături utile

Pentru participarea la concursuri și simpozioane urmăriți rubrica "Concurs"