Casa Corpului Didactic Buzău

 

Buzău, str. Independenţei, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter şiinţific, metodic şi cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162)OFERTA DE PROGRAME an școlar 2019-2020

Oferta Casei Corpului Didactic Buzău pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde: 
1. Programe de formare continuă avizate care se desfășoară în cursul săptămânii și se finalizează cu adeverințe CCD, în care sunt precizate modulele tematice și nr de ore/program; 
2. Programe de formare continuă acreditate care se desfășoară la sfârșit de săptămână și se finalizează cu atestate însoțite de suplimente de competențe, cu credite profesionale transferabile;
3. Activități metodice, științifice și culturale.

Vă invităm să vă înscrieți, în funcție de opțiuni și nevoi de formare personale, începând cu data de 23 septembrie 2019. 
Cererile de înscriere se completează pentru fiecare curs solicitat, se vizează la nivelul conducerii unității de învățământ și se depun, într-un singur dosar, la CCD, de către profesorul responsabil cu perfecționarea din unitate. Termen 25 oct. 2019

Vă așteptăm! Echipa Casei Corpului Didactic Buzău

consultați oferta aici

cerere de înscriere

************************************************************************************

Data publicării: 09.03.2020, ora 14.30

În perioada 23.03.2020 – 12.04.2020, D.P.P.D. din cadrul Universității PETROL - GAZE din Ploiești, organizează înscrieri pentru modulul psihopedagogic, nivel II, comasat, postuniversitar.

detalii aici

************************************************************************************

Data publicării: 23.01.2020, ora 14.30

Casa Coprului Didactic Buzău vă invită să participați la Simpozionul național MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ, 9 mai 2020.

detalii aici


************************************************************************************

Data publicării: 20.01.2020, ora 15.00

Casa Corpului Didactic anunță deschiderea urmatoarelor cursuri din Oferta 2019-2020:


"Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficienteacreditat, 15 CPT

***

"Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active la școală”, acreditat, 10 CPT


***

Curs pentru ocupația de MANAGER RESURSE UMANE, cu autorizare de la ANC (competențe specifice activității de secretariat)


***

Managementul clasei de elevi (40 de ore), avizat de MEC cu nr. 37762/25.10.2019

************************************************************************************

Data publicării: 26.11.2019, ora 15.00

Casa Corpului Didactic Buzău eliberează adeverințe pentru cursul "Tehnici informaţionale computerizate", seria 12, seria 13 (grupa 1 + grupa 2) și seria 14.

*************************************************************************************

Data publicării: 26.11.2019, ora 15.00

În atenția unităților de învățământ din județul Buzău
Casa Corpului Didactic Buzău în parteneriat cu Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează programul de perfecționare  MANAGER RESURSE UMANE, începând cu luna decembrie 2019. Cursul dezvoltă o serie de competențe specifice activității în departamentele de resurse umane și se adresează secretarelor/secretarilor de unități de învățământ, cu studii superioare. Oferta se află pe SEAP. Detalii în Formularul de înscriere online. Termen de înscriere 6 decembrie 2019. Cursul se va desfășura în luna ianuarie 2020.

*************************************************************************************

Casa Corpului Didactic Buzău face înscrieri pentru cursul "Tehnici informaţionale computerizate" - acreditat cu OMEN nr. 3136/25.01.2017, 100 ore / 25 credite (locurile sunt limitate).

formular de înscriere OL TIC

************************************************************************************

PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

Data publicării: 31.01.2020, ora 12.00

REZULTATE FINLALE ALE PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR DE SELECȚIE
ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

pentru funcțiile de expert formare ciclul gimnazial Regiunea Sud-Est

în cadrul proiectului
“CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”
Cod SMIS 2014+:118327

Anunț de selecție experți formare  ciclul gimnazial nr. 2620/CRED/BZ/18.11.2019

detalii aici

************************************************************

Data publicării: 23.01.2020, ora 14.30

Anunț privind revizuirea regulamentului Selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație” din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

************************************************************

Data publicării: 20.01.2020, ora 16.30

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor de selecție pentru funcțiile de expert de formare, în afara organigramei, pentru Regiunea Sud-Est în cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 2014+:118327, anunț de selecție experți formare nr. 2620/CRED/BZ/18.11.2019

detalii aici

Data publicării: 20.01.2020, ora 15.00

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele Tehnologii, Biologie, Educație fizică și sport, Geografie și Religie din județul Buzău, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant,  educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, cu durata de 120 de ore, blended learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile, din cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 2014+:118327.

detalii aici

************************************************************

Data publicării: 10.01.2020, ora 14.00

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial pentru disciplina Istorie din județul Buzău, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant,  educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, cu durata de 120 de ore, blended learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile, din cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 2014+:118327.

detalii aici

************************************************************

Data publicării: 08.01.2020, ora 15.00

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ A CADRELOR DIDACTICE
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
DIN REGIUNEA SUD-EST, RESPECTIV JUDEȚELE BUZĂU, BRĂILA, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA ȘI VRANCEA

Etapa a II-a

detalii aici

 

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI