Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

Buzău, str. Independenței, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităților de formare continuă și a activităților cu caracter șiințific, metodic și cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162).

OFERTA DE PROGRAME an școlar 2016-2017 (descărcați aici)

Cerere de înscriere pentru cursuri an școlar 2016-2017 (descărcați aici)

Formular online de înscriere cursuri (completați aici)

*După completarea formularului online, aduceți cererea de înscriere semnată și ștampilată de școală la secretariatul C.C.D.

***************************************************************************

Anunțuri - Noutăți

***

Pregătirea candidaților pentru Concursul de titularizare în învățământ sesiunea iulie 2017

În vederea pregătirii candidaților pentru Concursul de titularizare în învățământ, sesiunea iulie 2017, Casa Corpului Didactic Buzău în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, organizează un stagiu de pregătire a candidaților în perioada 19-23 iunie 2017. Cursurile vor aborda probleme de didactica specialității – prezentate de inspectorii școlari de specialitate/ metodiștii I.S.J. Buzău - formatori pe discipline.

Locul desfășurării cursurilor și perioada se află în tabelul anexat. (descarcă aici)

Participarea la cursuri este gratuită dar este condiționată de înscrierea candidaților la cursuri pe listele aflate la inspectorii de specialitate și metodiștii care vor susține activitățile de pregătire și consiliere.

***

***************************************************************************

 

Legături utile

Pentru participarea la concursuri și simpozioane urmăriți rubrica "Concurs"