Casa Corpului Didactic Buzău

 

Buzău, str. Independenţei, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter şiinţific, metodic şi cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162)OFERTA DE PROGRAME an școlar 2019-2020

Oferta Casei Corpului Didactic Buzău pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde: 
1. Programe de formare continuă avizate care se desfășoară în cursul săptămânii și se finalizează cu adeverințe CCD, în care sunt precizate modulele tematice și nr de ore/program; 
2. Programe de formare continuă acreditate care se desfășoară la sfârșit de săptămână și se finalizează cu atestate însoțite de suplimente de competențe, cu credite profesionale transferabile;
3. Activități metodice, științifice și culturale.

Vă invităm să vă înscrieți, în funcție de opțiuni și nevoi de formare personale, începând cu data de 23 septembrie 2019. 
Cererile de înscriere se completează pentru fiecare curs solicitat, se vizează la nivelul conducerii unității de învățământ și se depun, într-un singur dosar, la CCD, de către profesorul responsabil cu perfecționarea din unitate. Termen 25 oct. 2019

Vă așteptăm! Echipa Casei Corpului Didactic Buzău

consultați oferta aici

cerere de înscriere

************************************************************************************

Data publicării: 15.10.2019, ora 09.00

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU anunță deschiderea următoarelor cursuri de formare continuă:

1.   Consiliere și orientareautorizat, 40 de ore (finalizat cu adeverință)|16.10.2019, ora 14.00

2.  Fenomenul violenţei: de la delimitări conceptuale, la prevenire şi intervenţii eficiente – acreditat, 62 de ore (15 credite transferabile) | 16.10.2019, ora 16.30

detalii aici

***********************************************************************************

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU în colaborare cu UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC, face înscrieri pentru Modulul Pedagogic - nivel I

fișă de înscriere

*Dosarele se depun la secretariatul CCD Buzău până vineri 11.10.2019, ora 14.00.

*Cont taxă de înscriere aici

*Cursurile și examenele se vor susține la CCD Buzău

*************************************************************************************

Casa Corpului Didactic Buzău face înscrieri pentru cursul "Tehnici informaţionale computerizate" - acreditat cu OMEN nr. 3136/25.01.2017, 100 ore / 25 credite (locurile sunt limitate).

formular de înscriere OL TIC

************************************************************************************

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU, în parteneriat cu furnizorul de formare acreditat ASOCIAȚIA CATHARSIS BUCUREȘTI, organizează, începând cu data de 14 octombrie 2019, cursuri de formare continuă pentru abilitarea cadrelor didactice cu competențe specifice pentru abordarea educațională competentă a problematicii factorilor de risc (consum de substanțe toxice, violență, bullying).

detalii anunț aici

cerere de înscriere aici

formular de înscriere OL TIC

************************************************************************************

PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

************************************************************************************

Data publicării: 14.10.2019, ora 16.00

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de formator  în afara organigramei, pentru regiunea Sud-Est
în cadrul proiectului POCU
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Cod SMIS 2014+: 118327

detalii aici

***********************************************************************************

Data publicării: 09.10.2019, ora 12.00

Grupe formabili - gimnaziu seria 1 la Limba și literatura română și Limba și literatura franceză

*Cursurile încep în data de 12 octombrie 2019, ora 9.00

detalii aici

***********************************************************************************

Data publicării: 07.10.2019, ora 14.00

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor, a concursului de selecției pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

*****************************************************************************

Data publicării: 23.09.2019, ora 16.30

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI EXTERNI ÎN CADRUL PROIECTULUI CRED REGIUNEA SUD EST

Detalii anunț aici

*****************************************************************************

Data publicării: 19.09.2019, ora 15.00

Către unitățile de învățământ din județul Buzău în care sunt încadrate cadre didactice ce predau la ciclul gimnazial

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației Naționale nr. 1955/11.09.2019, vă informăm faptul că demarăm procesul de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie din județul Buzău, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant,  educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, cu durata de 120 de ore, blended learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile, din cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SIMS 2014+:118327

detalii aici

*****************************************************************************

Data publicării: 05.09.2019, ora 10.00

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită să răspundeți la următorul chestionar pentru investigarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din județ. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. 

Chestionar pentru  investigarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din județTIC

cerere de înscriere cursuri 2019-2020

*****************************************************************************

Data publicării: 05.09.2019, ora 10.00

Casa Corpului Didactic  Buzău organizează în perioada 14 - 15 septembrie 2019, 9.00 - 17.00, programul de formare continuă avizat ,,Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”. 

detalii anunț

cerere de înscriere cursuri 2019-2020

*******************************************************************************

Data publicării: 05.09.2019, ora 10.00

În atenţia

Managerilor şcolari şi responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ

Conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS nr. 5562/07.10.2011, în perioada 1-15 septembrie 2019, la secretariatele unităţilor de învăţământ, se vor depune cererile cadrelor didactice, însoţite de copii ale documentelor justificative, pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.

detalii anunț

model PV

model decizie

(OMECTS nr. 5562/7.10.2011)

**********************************************************************************

 

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI