Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

Buzău, str. Independenței, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităților de formare continuă și a activităților cu caracter șiințific, metodic și cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162) 

OFERTA DE PROGRAME an școlar 2017-2018 (descarcă aici)

Cerere de înscriere cursuri an școlar 2017-2018 (descarcă aici)

***************************************************************************

Anunțuri - Noutăți

***

În atenția directorilor și profesorilor responsabili cu perfecționarea

CENTRALIZATOR PRIVIND ACUMULAREA DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE IN ULTIMII 5 ANI

1 septembrie 2013 – 31 august 2017

formular pentru completare

***

Casa Corpului Didactic Buzău organizează o serie de întâlniri de lucru ale profesorilor responsabili cu perfecționarea în perioada 17 octombrie – 1 noiembrie 2017, pe centre.

(detalii aici)

***

În atenția directorilor și profesorilor responsabili cu perfecționarea

Casa Corpului Didactic Buzău va realiza o bază de date cu formatorii, metodiștii și mentorii din județul Buzău, în vederea valorificării resurselor umane abilitate cu competențe specifice, în diferite programe sau proiecte de formare continuă sau de perfecționare. În acest scop vă invităm să completați următorul formular online:

Baza de date pentru formatori, metodiști și mentori

*Termen limită 1 noiembrie 2017

***

Cadrele didactice care s-au înscris la următoarele cursuri avizate din oferta CCD Buzău, vor opta pentru una din variantele de orar, în vederea alcătuirii grupelor de cursanți. (detalii aici)

Formular de înscriere MANAGEMENTUL CLASEI 40 de ore: https://goo.gl/forms/sHSq3ROBolAEy71H3

Formular de înscriere EDUCAȚIE DE CALITATE 40 de ore: https://goo.gl/forms/WtXu5njg1TiJ3syC3

Formular de înscriere UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 40 de ore: https://goo.gl/forms/4zlLxkexHlinzTav1

Formular de înscriere MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 12 ore: https://goo.gl/forms/TOhsZRTqiz73mPZs1

 

*CURSURILE SUNT GRATUITE ȘI SE FINALIZEAZĂ CU ADEVERINȚĂ DE FORMARE CONTINUĂ.

***

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în colaborare cu C.C.D. Buzău organizează cursuri de studii psihopedagogice nivel I. (cererile de înscriere se depun la secretariatul C.C.D. Buzău)

***

***************************************************************************

 

Legături utile

Pentru participarea la concursuri și simpozioane urmăriți rubrica "Concurs"