Casa Corpului Didactic Buzău

 

Buzău, str. Independenţei, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter şiinţific, metodic şi cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162)PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

************************************************************************************

Data publicării: 19.09.2019, ora 15.00

Către unitățile de învățământ din județul Buzău în care sunt încadrate cadre didactice ce predau la ciclul gimnazial

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației Naționale nr. 1955/11.09.2019, vă informăm faptul că demarăm procesul de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie din județul Buzău, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant,  educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, cu durata de 120 de ore, blended learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile, din cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SIMS 2014+:118327

detalii aici

*****************************************************************************

Data publicării: 05.09.2019, ora 10.00

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită să răspundeți la următorul chestionar pentru investigarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din județ. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. 

Chestionar pentru  investigarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din județTIC

cerere de înscriere cursuri 2019-2020

*****************************************************************************

Data publicării: 05.09.2019, ora 10.00

Casa Corpului Didactic  Buzău organizează în perioada 14 - 15 septembrie 2019, 9.00 - 17.00, programul de formare continuă avizat ,,Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”. 

detalii anunț

cerere de înscriere cursuri 2019-2020

*******************************************************************************

Data publicării: 05.09.2019, ora 10.00

În atenţia

Managerilor şcolari şi responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ

Conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS nr. 5562/07.10.2011, în perioada 1-15 septembrie 2019, la secretariatele unităţilor de învăţământ, se vor depune cererile cadrelor didactice, însoţite de copii ale documentelor justificative, pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile.

detalii anunț

model PV

model decizie

(OMECTS nr. 5562/7.10.2011)

**********************************************************************************

 

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI