Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

„Este nevoie de o schimbare fundamentală a felului în care concepem rolul educației în dezvoltarea globală, deoarece ea are un impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.… Acum, mai mult ca oricând, educația are responsabilitatea de a-și adapta viteza la provocările și aspirațiile secolului al 21-lea, și de a promova tipurile corecte de valori și aptitudini  care vor duce la o creștere sustenabilă și inclusivă și la un trai pașnic împreună .“

Irina Bokova, Director-General al UNESCO


 

OFERTA DE FORMARE - 2021-2022

(clic pe imagine)

cerere de înscriere

*pentru înscrieri accesați secțiunea Cursuri

***

 

Data publicării: 20.12.2021, ora 15.00

ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED

Casa Corpului Didactic Buzău, partener coordonator Regiunea Sud-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”.

detalii aici

Data publicării: 20.12.2021, ora 15.00

REZULTATELE FINALE

în cadrul concursului pentru ocuparea unor posturi de experți, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toțicod SMIS 2014+:118327

detalii aici

Data publicării: 15.12.2021, ora 15.00

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

depuse pentru ocuparea unor posturi de experți, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toțicod SMIS 2014+:118327

detalii aici

Data publicării: 8.12.2021, ora 15.00

REZULTATELE PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE A DOSARELOR

 depuse pentru ocuparea unor posturi de experți, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

Data publicării: 22.11.2021, ora 9.00

Anunț de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru Regiunea SE, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED” - cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

anexe editabile

Data publicării: 8.11.2021, ora 16.00

Vă așteptăm la curs!
Casa Corpului Didactic Buzău face înscrieri la programul de formare acreditat “Management educațional performant. Leadership, comunicare instituțională, soluții inovative” - 120 de ore (30 CPT).
Înscrierile se fac accesând formularul: https://forms.gle/3Mxaua44fbcbsSj58
Dosarele se depun la secretariatul CCD Buzău din Strada Independenței nr. 42, tel. 0238718504

Data publicării: 1.11.2021, ora 16.00

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în CCD Buzău

Data publicării: 28.10.2021, ora 13.45

Atribuțiile responsabilului cu formarea continuă și dezvoltarea profesională la nivel de unitate de învățământ

Data publicării: 28.10.2021, ora 12.00

UNIVERSITATEA  PETROL - GAZE  DIN  PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC, prelungește perioada de înscriere până la data de 15 noiembrie 2021, pentru Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar. Înscrierile se fac fizic, la Casa Corpului Didactic din Buzău.

documente înscriere

Data publicării: 21.10.2021, ora 14.30

Rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant expert local monitorizare și raportare, în afara organigramei, pentru Regiunea SE, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED” - cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

Data publicării: 19.10.2021, ora 17.00

În atenția directorilor și responsabililor cu perfecționarea și formarea continuă

detalii aici

Data publicării: 18.10.2021, ora 15.00

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant expert local monitorizare și raportare, în afara organigramei, pentru Regiunea SE, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED” - cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

Data publicării: 11.10.2021, ora 14.30

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant expert local monitorizare și raportare, în afara organigramei, pentru Regiunea SE, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED” - cod SMIS 2014+:118327

detalii aici

Data publicării: 5.10.2021, ora 10.00

Astăzi, 5 octombrie, este Ziua Mondială a Profesorilor - World Teachers' Day (conform UNESCO). Este ziua noastră și, alături de cele mai bune urări de sănătate și împliniri în plan personal și profesional, vă rugăm să primiți un dar simbolic – volumul în format digital al Simpozionului Național Motivația în cariera didactică, ediția 2021.
Avem bucuria de a găzdui în paginile acestui volum contribuții foarte valoroase care aparțin unor cadre didactice din mediile universitar și preuniversitar, cercetători și experți în educație, colegi pasionați, cu experiențe remarcabile și proiecte uimitoare, educatori la început de drum, preocupați de specializarea în domenii sensibile ale profesiei lor, prieteni din țară și de pe alte meleaguri.
Cu sentimentul stenic al apartenenței la o comunitate care educă și care se educă permanent, le mulțumim pentru colaborare tuturor și fiecăruia în parte, cu admirație și respect.
La mulți ani!
Echipa Casei Corpului Didactic Buzău

clik pe imagine

Data publicării: 29.09.2021, ora 10.00

ANUNȚ ÎNSCRIERI PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I - ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

detalii aici

Data publicării: 22.09.2021, ora 14.00

Anunț de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru Regiunea SE, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED” - cod SMIS 2014+:118327

anunț

anexe editabile

Data publicării: 20.09.2021, ora 14.00

REZULTATELE FINALE ale selecţiei participanţilor la programele de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică şi PROF II - Mentorat de practică pedagogică

Data publicării: 17.09.2021, ora 18.00

Rezultate selecţie participanţi la programele de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică şi PROF II - Mentorat de practică pedagogică

Data publicării: 15.09.2021, ora 15.00

În atenția Directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Buzău

 Vă rugăm să ne comunicați numele persoanei desemnate Responsabil cu perfecționarea/formarea continuă la nivelul instituției dumneavoastră și datele de contact (telefon și e-mail) ale acesteia. Anexăm prezentei un formular Google docs, cu termen de completare 20 septembrie 2021. 

FORMULAR CENTRALIZATOR RESPONSABILI CU PERFECTIONAREA

Data publicării: 13.09.2021, ora 12.00

Anunț selecţie participanţi la programele de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică şi PROF II - Mentorat de practică pedagogică

adresă

calendar

Data publicării: 13.09.2021, ora 12.00

ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED

Casa Corpului Didactic Buzău, partener coordonator Regiunea Sud-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”.

Înscrierea se face accesând formularul de înscriere

Documente necesare înscrierii

Data publicării: 9.09.2021, ora 15.00

În atenția managerilor școlari, şi responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ

Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OM nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.

adresă și calendar

anexe

Data publicării: 9.09.2021, ora 15.00

Apel selectie cadre didactice din invatamantul primar si gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua ”CRED- Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II”

 

Data publicării: 7.09.2021, ora 9.00

Procedură înființare CDI

Procedură coordonare și îndrumare CDI

Data publicării: 31.08.2021, ora 9.00

Casa Corpului Didactic Buzău face înscrieri pentru programul de formare ”Management educațional performant. Leadership. Comunicare instituțională, soluții inovative”, acreditat cu OME nr. 4618 / 11.08.2021.

Cursul are 120 ore și 30 credite profesionale transferabile.

Formulat de înscriere:

Data publicării: 26.08.2021, ora 13.00

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită să răspundeți la următorul chestionar pentru investigarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din județ. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi.

CHESTIONAR PRIVIND NEVOIA DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ

an școlar 2021-2022

**********************************************************************************

Data publicării: 4.08.2021, ora 13.00

PROFESORI FERICIȚI PENTRU BUZĂU!
Începând de astăzi vă puteți înscrie la programul de formare “Starea de bine a profesorului; o călătorie conștientă”, oferit de Casa Corpului Didactic Buzău, în parteneriat cu Fundația Transylvania College din Cluj-Napoca. Acest program va debuta în luna septembrie 2021 și se va întinde pe o perioadă de 5 săptămâni. Conceptele oferite în acest training ajută la crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unor comunități didactice moderne, bazate pe încredere, motivație și relații pozitive.

detalii

Formular de înscriere

Data publicării: 23.07.2021, ora 10.00

Programul de excelență Piano STAR, adresat tinerilor pianiști din segmentul preuniversitar se va derula în perioada iulie-noiembrie 2021 și va include cursuri de perfecționare pianistică și de cultură muzicală sub îndrumarea directă a unor pedagogi cu reputație internațională, de management de proiecte culturale și de comunicare. Programul se va încheia cu Festivalul Piano Star, cu premii inedite, în luna noiembrie 2021.
Înscrierile se fac până pe 30 iulie 2021, pe site-ul www.dccom.ro/pianostar! Vor fi selectați (de către un juriu
internațional) 10 pianiști, pe baza unor fragmente de interpretare și a unei scrisori de recomandare din partea profesorului îndrumător. Cei 10 cursanți selecționați vor fi anunțați la începutul lunii august.
Profesorii îndrumători sunt, de asemenea, invitați să participe la sesiunile de schimb de experiență și dialog cu profesorii invitați și personalitățile culturale din program.
Mai multe detalii și condițiile de înscriere pot fi consultate online:

Data publicării: 14.07.2021, ora 18.00

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale

Data publicării: 09.07.2021, ora 9.00

Cum iau naștere disciplinele opționale studiate de elevi?
METODOLOGIE PRIVIND DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII
Un alt produs C.R.E.D!
Prezenta metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia școlii din învățământul preuniversitar. De asemenea, stabilește procedurile de constituire a ofertei și de alegere a curriculumului la decizia școlii, de elaborare și de avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare și evaluare a implementării acestuia.

https://drive.google.com/file/d/1hPBBkHipyWPR6XivFUrymcv_X7Z-_kyP/view

Data publicării: 08.07.2021, ora 9.00

Un produs CRED!
REPERE PENTRU PROIECTAREA, ACTUALIZAREA ȘI EVALUAREA CURRICULUMULUI NAȚIONAL
În spiritul transparenței și al susținerii întregului sistem educațional românesc, punem la dispoziția tuturor celor interesați un set de resurse elaborate în cadrul Proiectului CRED. Aceste resurse au fost elaborate de experți de la nivelul tuturor partenerilor din proiect: Ministerul Educației și Cercetării (beneficiarul proiectului), CNPEE – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Inspectoratele școlare județene din Bihor, Iași și București, Casele Corpului Didactic din Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș.

https://drive.google.com/file/d/1r8YZCPUG_Tipm1muMpW29XMJ0nBEefj9/view?fbclid=IwAR3W6pm9MYmWBxuGlQaHn-76csbY-C5t-IcBmvFVHdahZBoDqB4B_XyKfAs

Data publicării: 22.06.2021, ora 15.00

COMUNICAT DE PRESĂ
Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți" - CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED - Bune practici în educație"

 MANAGEMENTUL UNUI SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE CENTRAT PE NEVOILE ELEVULUI
Workshop organizat de Casa Corpului Didactic Buzău, în ziua de 25 iunie 2021

detalii aici:

Data publicării: 25.05.2021, ora 10.00

Casa Corpului Didactic Buzău, partener al Festivalului ,,CDIdei în cărți”, are plăcerea să anunțe organizarea etapei județene a acestuia. Astfel, echipe calificate din 13 unități de învățământ, vor realiza prezentări în întâlniri care se vor desfășura sincron, online pe platforma Google Meet în perioada 25 mai - 4 iunie.

Data publicării: 25.05.2021, ora 10.00

Școala de vară - detalii aici

Data publicării: 23.04.2021, ora 18.00

Selecţia naţională „Creatori de Educaţie”, ediţia 2021

detalii aici: https://www.creatorideeducatie.ro/

 

Data publicării: 21.04.2021, ora 11.50

În zilele de 22 si 23 aprilie 2021 la Centrul de vaccinare de la Casa Corpului Didactic Buzău se va efectua vaccinarea-rapel Astrazeneca pentru cadrele didactice din județul Buzău.

Data publicării: 08.04.2021, ora 19.15

IMPORTANȚA VACCINĂRII ANTICOVID-19

Informații utile pentru părinți și cadre didactice

Data publicării: 25.03.2021, ora 16.30

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU organizează, începând din 29 martie 2021, cursul avizat MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - COMUNICARE EFICIENTĂ, GESTIONAREA EMOȚIILOR ÎN COMUNICAREA ON-LINE.
Programul de formare face parte din OFERTA CCD BUZĂU pentru anul școlar 2020-2021, cu avizul MEC Nr. 38020/27.01.2021, are o durată de 30 de ore (din care 15 ore webinar) și se finalizează cu o adeverință în care sunt consemnate modulele tematice parcurse. Cursul este gratuit.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Data publicării: 22.03.2021, ora 14.00

Casa Corpului Didactic Buzău organizează Simpozionul național "Motivația în cariera didactică" - ediția 2021.

Detalii în documentul anexat. 

Data publicării: 18.03.2021, ora 12.40

Casa Corpului Didactic Buzău propune personalului didactic și didactic auxiliar programe de formare care se vor desfășura exclusiv online, având în vedere contextul pandemic actual.
"CLASA REZILIENTĂ. Modalități de a face față provocărilor în educație" este un program de formare continuă avizat pentru anul școlar 2020 - 2021, se va desfășura pe parcursul a 16 ore, online.
Cursul este gratuit.
Pentru inscriere, completati cererea de inscriere http://www.ccd.buzau.ro/cerere%20inscriere%20cursuri.... precum și formularul disponibil online: https://docs.google.com/.../18jI54n.../viewform...
Activitățile de formare se vor desfășura online (sincron și asincron).

***

*Important - Înscrierea online este valabilă doar pentru cadrele didactice care nu au depus anterior dosar de înscriere la secretariatul CCD Buzău.

 

Legături utile

INFORMĂRI / NOTIFICĂRI

Platforma de formare online a CCD Buzău

Ghid de utilizare